• Balsamacje

  • Balsamacje

  • Balsamacje

  • Balsamacje

  • Balsamacje

Zespół czynności polegających na przygotowaniu zwłok do pochówku (np. mycie, zabezpieczenie przed wyciekami, zakładanie opatrunków, zamykanie ust, oczu, składanie rąk itp.). Profesjonalne ubieranie zwłok.

   

081504
Dziś
Wszystkie
60
81504